Lover og regelverk i trafikken

Nyttig informasjon om lover og regler vedrørende parkering, trafikk og skiltregler med førers plikter samt klagemulighet og saksbehandling:

 Forvaltningsloven

 Vegtrafikkloven

 Forskrift om offentlig parkering og parkeringsregulering

 Skiltforskriften

 Trafikkreglene