Parkering 17. mai 2018

imagesAFO9LCFQ

Vi vil bare takke alle trafikanter som var så hensynsfulle på 17. mai, og som viste respekt for skiltene og de oppsatte rutene for togene som skulle gå denne dagen.
Derfor ble dette den festdagen den skulle være!

Hilsen Sandnes Parkering KF