NY PARKERINGSFORSKRIFT VEDTATT

Norges Love. Illustrasjonsfoto
Norges Love. Illustrasjonsfoto

Stortinget vedtok  18. mars 2016 en ny parkeringsforskrift som iverksettes 01.01.2017; Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringer (parkeringsforksriften).

Samtidig ble det vedtatt ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Link til parkeringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften
Link til forskrift om offentlig parkeringsgebyr: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261?q=parkeringsgebyr
Link til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-264?q=forflytningshemmede

Se mer om dette her: info-pa-web-om-nye-parkeringsforskrifter