Holbergsgaten ved COOP Ekstra/D. Nysted/Olavs Trafikkskole mfl.

Vi har hatt en innkjøringsperiode i forbindelse med overgangen til betaling i automater og ved hjelp av EasyPark. Til våre kunders orientering er nå tariffene satt tilbake slik de var før bomanlegget ble tatt ned, dvs. man betaler kr 15,00 pr. påbegynt time. Den første timen er fortsatt gratis.
Velkommen til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål!