Gratis parkering i Sandnes 13.03.2020-13.04.2020

Det blir gratis parkering i Sandnes på alle plasser driftet av Sandnes Parkering i perioden 13.03.2020-13.04.2020.

Med dette er den første 2 ukers-perioden utvidet med ytterligere 2 uker.

Unntak er ladestasjoner for ladbare kjøretøy.