Gratis kommunal parkering i Sandnes til 01.08.2020

Det blir gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Sandnes til 01.08.2020.

Private parkeringsområder har varierende bestemmelser.

Unntak er ladestasjoner for ladbare kjøretøy.