Endringer på AMFI Vågen

AMFI Vågen

Fra og med onsdag 24. oktober 2018 endres vilkårene i parkeringshuset på AMFI Vågen. De viktigste endringene er:

  1. Du kan parkere gratis i to timer på nivå 4 mot å trekke billett i automaten.
  2. Fra samme dato justeres takstene i parkeringshuset til kr 21,00 pr. time.