Gratis parkering i Sandnes 13.03.2020-13.04.2020

Det blir gratis parkering i Sandnes på alle plasser driftet av Sandnes Parkering i perioden 13.03.2020-13.04.2020. Med dette er den første 2 ukers-perioden utvidet med ytterligere 2 uker. Unntak er ladestasjoner for ladbare kjøretøy.