HVORDAN KLAGE
på ileggelser

Klageskjema - Her kan du klage på boten

PARKERINGSTILLATELSE
for forflytningshemmede

Søknadskjema - Finn søknadskjema her

ABONNEMENT/ÅRSKORT for personbil, lastebil, buss og sykkel

illustrasjonsfoto parkeringskort

PARKERINGSKARTover Sandnes

Parkeringskart - Parkering i Sandnes
 • illustrasjonsfoto parkeringskort
 • el-bil
 • Norges Love. Illustrasjonsfoto
 • Årets abonnementskort

  På grunn av stor pågang er utsendingen av nye abonnementskort dessverre blitt litt forsinket, selv om fakturaen er betalt. Vi regner med at de aller fleste skal ha fått dem innen 15. februar 2017. Dersom du har abonnementskort for 2016, kan du bare fortsette å bruke dette frem til samme dato. Vi beklager dette, og […]

 • El-biler: Parkeringsavgift på offentlige plasser i Sandnes

  Sandnes Bystyre behandlet saken i møte 15. desember 2016. Der ble det fattet vedtak om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale p-avgift på kommunale parkeringsplasser i Sandnes inntil videre. Ladbare kjøretøy skal betale for lading på p-plasser som er tilrettelagt for det. Bystyret ba Rådmannen fremme ny sak når den nye parkeringsforskriften er ferdig revidert i […]

 • NY PARKERINGSFORSKRIFT VEDTATT

  Stortinget vedtok  18. mars 2016 en ny parkeringsforskrift som iverksettes 01.01.2017; Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringer (parkeringsforksriften).